GIỚI THIỆU

Tên tiếng Việt: Viện Khoa học Quản lý y tế
Tên tiếng Anh: Scientific Institute of Health Management
Tên viết tắt bằng tiếng Anh: SIHM
Email: [email protected]      ĐT: 02437932719
Trụ sở: Số 2. Ngõ 1, Trần Quốc Hoàn, phường Dịch Vọng Hậu,

quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội

Giới Thiệu Chung

Nhằm đáp ứng nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực lãnh đạo và quản lý của đội ngũ cán bộ ngành y tế, góp phần thực hiện nhiệm vụ chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân, Viện Khoa học Quản lý Y tế thuộc Liên hiệp các Hội Khoa học kỹ thuật Việt Nam được thành lập theo quyết định số 474/QĐ-LHHVN ngày 14/7/2016 của Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học kỹ thuật Việt Nam.

Sự ra đời của Viện với mục đích tập hợp các nhà khoa học, các chuyên gia, các nguồn lực xã hội cho hoạt động đào tạo, nghiên cứu về quản lý Y tế và quản trị Bệnh viện góp phần vào sự nghiệp đào tạo nhân lực quản lý cho hệ thống Y tế Việt Nam.

Viện Khoa học Quản lý Y tế có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, có tài khoản riêng tại ngân hàng.

Viện Khoa học quản lý Y tế được Bộ Y tế cấp mã số đào tạo liên tục : B78