Các Khóa Đào Tạo

Các khóa đào tạo liên tục – Viện Khoa học quản lý Y tế

TT

Khóa học Giảng viên Số HV cấp chứng chỉ Thời gian

Đơn vị

1 Quản lý bệnh viện PGS. TS Vũ Khắc Lương 26 T11/2020
2 Quản lý bệnh viện PGS. TS Vũ Khắc Lương 18 T12/2020
3 Quản lý bệnh viện TS Trần Thị Nga 20 T12/2020
4 Quản lý bệnh viện TS Trần Thị Nga 24 T01/2021 BV Nội tiết Nghệ An
5 Quản lý bệnh viện PGS. TS Vũ Khắc Lương 14 T01/2021
6 Kiểm soát nhiễm khuẩn PGS. TS Chu Văn Thăng + TS Trần Quỳnh Anh 24 T12/2020
7 Quản lý bệnh viện TS Trần Thị Nga 37 T01/2021
8 Quản lý chất lượng bệnh viện PGS. TS Vũ Khắc Lương 20 T01/2021
9 Quản lý bệnh viện GS. TS Phan Văn Tường 38 T01/2021
10 Quản lý bệnh viện TS Nguyễn Hữu Thắng 34 T3/2021
11 Quản lý chất lượng bệnh viện PGS. TS Vũ Khắc Lương 19 T3/2021
12 Quản lý chất lượng bệnh viện GS. TS Phan Văn Tường 16 T3/2021
13 Kiểm soát nhiễm khuẩn PGS. TS Chu Văn Thăng 25 T3/2021 BV Lão khoa Trung ương
14 Quản lý bệnh viện TS Trần Thị Nga 14 T4/2021
15 Quản lý bệnh viện TS Nguyễn Hữu Thắng 21 T3/2021
16 Quản lý chất lượng bệnh viện TS Nguyễn Hữu Thắng 13 T4/2021
17 Quản lý bệnh viện TS Nguyễn Hữu Thắng 50 T4/2021
18 Quản lý bệnh viện PGS. TS Vũ Khắc Lương 21 T5/2021
19 Kiểm soát nhiễm khuẩn BV PGS. TS Ngô Văn Toàn 30 T6/2021
20 Quản lý điều dưỡng TS Vũ Văn Đẩu 23 T6/2021
21 Quản lý bệnh viện GS. TS Đào Văn Dũng 16 T6/2021
22 Quản lý chất lượng bệnh viện PGS. TS Vũ Khắc Lương 15 T6,7/2021 Bệnh viện Y học cổ truyền Hà Đông
23 Quản lý điều dưỡng TS Nguyễn Thị Nguyệt 42 T6,7/2021
24 Quản lý bệnh viện GS. TS Phan Văn Tường 43 T6,7/2021
25 Quản lý điều dưỡng TS Vũ Văn Đẩu 30 T7/2021
26 Quản lý chất lượng bệnh viện TS Nguyễn Hữu Thắng 30 T7/2021
27 Quản lý bệnh viện TS Trần Thị Nga 50 T7/2021
28 Quản lý bệnh viện GS. TS Đào Văn Dũng 18 T7/2021
29 Quản lý điều dưỡng TS. Vũ Văn Đẩu  30 T8/2021
30 Quản lý chất lượng bệnh viện  GS. TS Phan Văn Tường  20  T9/2021
31 Quản lý điều dưỡng TS Nguyễn Thị Nguyệt, ThS Khúc Hồng Anh, ThS Đoàn Thị Vân 25 T9,10/2021